חגי רוט

חגי רוט
שליח לשעבר בקיפטאון (תשנ”ז)
כיום מתכנן סביבתי

 

מים ודם כתהליך ליצירת חיים
 

בסיפור יציאת מצרים עם ישראל יוצא לחירותו אל המדבר בתהליך רווי ניסים שתחילתו בעשרת המכות וסופו בטביעת האויב בים השב לתצורתו הראשונית לאחר קריעתו הפלאית. כבכל תהליך, נקודת המוצא שונה מנקודת הסיום, ומוצר הגלם שונה לחלוטין מהתוצר הסופי.
האדם מכונה בשר ודם. תהליך יצירת חיים בכל יצור חי הינו מורכב, ובו משולבים מים ודם בערבוביא. המים אותם שותה החי הינם נקיים ונטולים כל טעם או ריח. המים מצויים לרוב במאגרים פתוחים לאוויר בעולם. לעומת המים, הדם הינו מקור חיותו של האדם, כדברי הפסוק "כי הדם הוא הנפש…". הדם מצוי בוורידי החי ועורקיו הסגורים, ואסורים לשתייה. רוצח מכונה שופך דמים. רצח או שחיטה באים לידי ביטוי בהוצאת דם מגוף חי.

בני ישראל ניצלים מעולו האכזרי של פרעה ונוגשיו האיומים בתהליך שראשיתו הפיכת מים לדם במכה הראשונה מעשר המכות. סיום התהליך בא לביטוי בטביעת הצבא המצרי וחייליו בים העמוק, בבחינת מות האדם החי במים. בזכות טביעתם מסתיים הליך שחרור העם היהודי והבאתו לחיות עצמאית כעם הנודד במדבר אל עבר הר סיני וארץ ישראל וחיותו הרוחנית. בקריעת ים סוף העם משתחרר מעולו של עריץ אכזר שהמיט שואה על היהודים בהשלכת הבנים ליאור ורציחתם במים.

משה מתגלה כמנהיג הגואל את העם בתהליך ארוך הכולל מים ודם. משה רבינו מתחיל את דרכו באירוע של הכאת האיש המצרי ומותו. בתהליך התגלותו כמנהיג אולטימטיבי לעם ישראל משה רבינו משתמש בדם ומים בערבוביא בהפלאת ניסיו כלפי פרעה והמצרים. דומה כי משה רבינו, במהלך הנהגתו ארוכת השנים, אף חוטא מספר פעמים במים במהלך נדידת העם במדבר והוא נענש על ידי הקב"ה. בהנהגת משה רבינו ובזמן טביעת המצרים עם ישראל שר על הים. ועל כך כדברי ר' יוחנן במסכת מגילה אומר הקב"ה בביקורת "מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה?"

הקמת המדינה הינה תהליך ארוך אשר החל מיד לאחר השמדת העם היהודי במרחבי אירופה בשואה הארורה ובשפך דם נקיים. תהליך התבססותה של המדינה כרוך במלחמות כנגד האויב הערבי הקם כנגדנו בניסיון להמיתנו ולמוטט את מדינת היהודים היחידה. תהליך עצמאות המדינה וחיותה בהפרחת שממת הארץ הינה יצירת חיים בה מים ודם מעורבים יחדיו לכדי יצירת עם חי ותוסס. מים זכים וטהורים משמשים מקור לעוצמתנו ולחיותנו בספר המדבר, וכתלות בגשם בו תלויים חיינו. 

אנו במדינת ישראל בעידן המודרני חווים קשיים במציאת מנהיגים אשר אינם חוטאים. ישנם ממנהיגי העם המתגלים כאנשים בעלי אישיות בשר ודם הנתונים להשפעות זרות ולקלקולי החברה. דומה כי אל לנו להשחיר פני מנהיגנו ולחפש מנהיגים בדמות "מלאכים" שאינם קיימים אלא להכיר בכוחם ומגבלותיהם האנושיות כבשר ודם. אנו שואפים לגדלות הרוח, לשלמות ההנהגה וטוהר מנהגינו אך יחד עם זאת נשמור על ביתנו היחיד – מדינת ישראל – מפני קריסה בשל הרצון למנהיגות אידאלית. נשמור על איזון בין טוהר המידות ובין מציאות החיים, מבלי לאבד את מצפון הציונות לחיים במדינה הגונה המשמשת אור לגויים. אלמלא חטאיו של משה רבינו לא היינו נגאלים כעם ולא היתה נאמרת שירת הים. וכך עלינו לשמור מכל משמר על המדינה ביודעינו את חולשתו האנושית של כל בשר ודם ובהם מנהיגינו. יחד עם ההכרה במציאות האנושית – כפרטים אישיים וכשליחי האומה בניכר – נאמין בטוב המדינה, נשרת בגאון את העם היהודי, נעודד את העלייה לציון ונשאף לגדולה. נשיר בגאווה ובקול רם לציון גאולתינו בתהליך רווי הצלחות אך גם כישלונות וקלקולים מוסריים, ונעמוד בכל עת על המשמר בכדי למנוע שפך דם במקור חיותנו במעיין המים החיים בארץ ישראל. נמשלה התורה למים ובכך נבטיח את שמירתה וקיום רוחניות העם במדינת ישראל.

* מבוסס על שיעור מפי הרב רפי פוירשטיין שליט"א