unnamed

הרב נדב לוין
ראש כולל שלעבר (מונטריאול תשע”א – תשע”ג)
כיום מנהל מחוז ירושלים דרום של עמותת אל עמי אל עצמי – עמותה להעמקת זהות יהודית וישראלית

 

מצוות נר חנוכה- נר איש וביתו

נראה כי חז”ל לא בקשו רק לקבוע את החובה להדליק נר לפרסום הנס, אלא אף את המיקום של אותו נר – “על פתח ביתו”. חז”ל מבקשים להאיר את סיבת שורש הניצחון על תרבות יוון – “הבית היהודי”.

עוצמתו הרוחנית של עם ישראל הוא מתוך העוצמה של הבית היהודי. בית שמלמד מידות טובות, כיבוד הורים, גבולות וקדושה. בית של שמחה ואהבת חינם. בית שנפגש סביב שולחן השבת, מועדים ושמחות. בית של שיתוף והקשבה. בית של ריחות וטעמים. בית שמתוכו מדליקים והאור יוצא לחוץ – “פתח ביתו מבחוץ”.
חז”ל מזהים את העוצמה של הימים ההם, ומבקשים להמשיך ולהתעצם גם בזמן הזה – בתוך הבית, סביב נרות החנוכה.

זהו זמן יקר מאוד! זמן לשבת עם המשפחה – לשיר, לרקוד, לאכול (סופגניות!), לדבר וללמוד תורה יחד!
ללמוד את ההלכות, ללמוד את המדרשים. לקרוא סיפור או לשחק. לערוך חידון או וורט קצר. העיקר שיושבים, כל גיל לרמתו, ולומדים תורה יחד.
וכך מגלים עוד שנה – לעצמנו ולרשות הרבים, כי אף שבכל דור ודור קמים עלינו להשכיח תורתנו, בעזרת ה’, אנחנו מתעצמים מבפנים ומאירים את זה החוצה.

כולי תפילה שנדע להקדיש את זמן הדלקת הנרות גם לשיח הביתי ומזמין אתכם לנצל את דף הלימוד שמופיע למטה, שהופק על ידי עמותת אל עמי – אל עצמי בדיוק למטרה זו…

וכל המרבה הרי זה משובח!

בברכת חנוכה שמח