יאיר שפיץ

הרב יאיר שפיץ
מנהל ישיבת אור חיים בטורונטו

 

פורים זה טוב
(אבל לא טוב מספיק)

פורים הוא החג היחדי בשנה שלא קוראים בו את ההלל. הגמרא מביאה 3 הסברים לתופעה:

ההסבר הראשון הוא שלא אומרים הלל על ניסים שקרו בחו"ל. אחרי דיון ביוצאים מהכלל לקביעה זו, הגמרא צעיה הסבר נוסף – עצם קריאת המגילה כמוהי כקריאת הלל. גם הסבר זה נראה כלוקה בחסר. שהרי גם עם הידיעה שהקב"ה הא שמוביל את כל המהלכים במגילה ושהוא שהושיע את עמו, בכל זאת במגילה עצמה אין שבח  או הלל לקב"ה. הוא אפילו לא מוזכר במגילה אז איך אפשר להגיד שקריאת המגילה פותרת אותנו מלומר הלל?
על כן הגמרא ממשיכה להסבר שלישי ואחרון –  "אכתי עבדי אחשוורוש אנן", כלומר עדיין נשארו עבדים לאחשוורוש. סיפור המגילה אמנם מסתיים ב-'סוף טוב', אבל לא כל כך טוב. כמובן שאנחנו שמחים ומודים על ההצלה מידי אויבינו, אבל בסופו של דבר נשארנו בגלות, תחת שלטונו של ממלכת פרס. הגאולה רחוקה מלהיות שלמה. הגמרא מחדשת שאת ההלל יכול לקרוא רק מי שבאמת יכול לומר "הללו עבדי ה'…". לא ניתן להיות עבד ה' בשלמות בגלות. הישרדותו של עם ישראל לאוך שנות הגלות היא ניסית ללא ספק, ועל כן עלינו
להודות לה', כפי שאנחנו עושים בברכת 'על הניסים'. אבל עצם ההישרדות בגלות איננה מספיקה להצדיק הלל.

שלשת התשובות האלה אינן סותרות אחת את השניה אלא מצטרפות אחת לחברתה. אנחנו מכירים ומודים על ההצלה הניסית של פורים, אך גם זוכרים שמדובר בסיפור של הגלות, ושהגאולה לא תהיה שלמה עד שהוא לא יתממש בעצמאות של עם ישראל בארצו. רק בארץ ישראל, במדינה יהודית עצמאית אנו יכולים להיות עובדי ה' באמת

פורים שמח!