אסי גסטפריינד, סיינט לואיס,

פרשת השבוע נופלת כמעט תמיד בשבת חנוכה, חכמים מצאו הרבה קשרים בין פרשה זו לבין חג החנוכה, אחד מהם בא מהפסוק מתחילת הפרשה: “ויהי מקץ שנתייםימים” המילה “שנתים” היא ראשי תיבות המראות את הלכות חנוכה: שמאל נרות תדליק, ימין מזוזה. בנוסף לקשרים אלה קיים גם קשר בין תוכן הפרשה לבין חג החנוכה, בין ההתמודדויות של יוסף עם המצרים לבין ההתמודדות של היהודים עם התרבות היהודית.

לאחר שפרעה חולם את חלומותיו הוא מבקש מהחרטומים לפתור לו את החלום: “ויהי בבקר ותפעם רוחו וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה, ויספר פרעה להם את חלומו ואין פותר אותם לפרעה” (בראשית מא, ח). רש”י מסביר: “פותרים היו אותם, אבל לא לפרעה, שלא היה קולן נכנס באזניו, ולא היה לו קורת רוח בפתרונם, שהיו אומרים שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר : ” כל החכמים ששרתו את פרעה לא מצאו פתרון שירצה את פרעה, מדוע אף אחד מהם לא הצליח? מה היתה הבעיה שלהם שבגללה לא הצליחו לפתור את חלומו?

ממלכת מצריים הגדולה והחזקה לא הצליחה לראות מצב שבו חלשים מנצחים גיבורים, מצב שבו פרות חלשות ודקות בשר בולעות את הפרות הבריאות, השיבולים השדופות הבולעות שיבולים מלאות אך בזכות האמונה היהודית בקב”ה אנו יכולים להבין מצב כזה – אדם מאמין יכול להאמין במציאות שבה הקטן והחלש מנצח את הגדול והחזק, כל הכוחות מעורבבים בניצוחו של הקדוש ברוך הוא. רק מי שחי ומאמין באחדות הזו בקב”ה שמביא גם את הצרות וגם את הישועות יכול לפתור את חלום פרעה ולראות את השלמות – יש קלקול ויש גם תיקון.

בספר “עולת ראיה” של הרב קוק  הרב שואל למה אנו מברכים על הנרות “להדליק נר של חנוכה”  ולא להדליק נרות של חנוכה” כמובן שניתן לענות שאנו מצווים להדליק נר אחד בכל יום ולכן הברכה היא כך. אך ניתן גם לומר שלמרות שאנו מדליקים יותר מנר אחד אנו צריכים לראות את האחדות שהנרות האלה מסמלים בעצם הדלקת המנורה אנו מפרסמים לכל העולם את ניסים שהקב”ה עשה לנו בחג – מציאת פך השמן והספקתו לשמונה ימים ומעל הכל הניצחון במלחמה, ניצחון המעטים על הרבים, רק האמונה בקב”ה יכולה להביא אדם לראות את התמונה השלמה שבה כרגע אנו במצב קשה של מעטים מול חלשים ומפסידים במלחמה אך עלינו להמשיך להלחם ובע”ה  ננצח במלחמה.

כך גם יוסף כאשר בא לפתור את חלום פרעה, הוא היחיד שיכול להראות לפרעה את הפתרון האמיתי של חלומו פתרון אשר משפיע מיידית על פרעה ועל ממלכתו ומייד יוסף מביא גם את פתרונותיו לבעיית האוכל בממלכה.  זהו הסוד הגדול והאחדות שנרות חנוכה יכולות לסמן  – רק כשאדם יכול לראות את החיבור במציאות שגם אם כרגע הוא נמצא בתקופה אפלה, בתקופה שהוא מרגיש חלש רק בעזרת אמונה בקב”ה ובכוחות שהוא נותן לנו אפשר להסתכל קדימה, להמשיך להלחם ולהאמין ולצאת מכל משבר.

בדרך כלל כשמדליקים נרות יש שתי סיבות עיקריות : לשם כבוד (כמו בבית הכנסת) או כדי להאיר, אך לא כך נרות חנוכה שבעצם הדלקתם  אנו מקיימים את המצווה. ישנה הלכה שגם אם אף אחד לא יראה את נרות החנוכה שהדלקתי אני מחויב לברך כך שמטרת ההדלקה היא לא רק “פירסומי ניסא” .הסיבה לכך היא מפני שבהדלקת נרות חנוכה אנו מראים את נקודת החיבור שלנו לקב”ה. גזירות היוונים לא היו כנגד קיום המצוות אלא כנגד הגדרת האדם כאדם יהודי – מאמין .היציאה של היהודים למלחמה ביוונים היתה מלחמה לא הגיונית(מעטים מול רבים) אלא שזה בדיוק מהות הקשר שבין ישראל לקב”ה שכרוך בנקיטת צעדים לא הגיוניים כמו יציאה למלחמה שכזו,וכך גם הנס היה למעלה מגבולות הטבע וזוהי הסיבה שהאדם מחוייב לברך על הדלקת נרות גם אם אף אדם לא יראה את נרותיו – בהדלקת הנרות האדם מראה את הקשר ואת האמונה שיש לו בבורא העולם שכל דבר שקורה לאדם בעולם גם אם הוא נראה אבוד (מעטים מול גיבורים)  סופו לנצח בזכות האמונה בבורא.