הרב מוטי פוגלמן
ראש כולל לשעבר, וושינגטון, תשס“ד-תשס“ו

 

בפרשתנו אנו מוצאים ציווי להדבק בקב”ה: “אַחֲרֵי ה‘ אֱ-לֹהֵיכֶם תֵּלֵכוּ וְאֹתוֹ תִירָאוּ וְאֶת מִצְוֹתָיו תִּשְׁמֹרוּ וּבְקֹלוֹ תִשְׁמָעוּ וְאֹתוֹ תַעֲבֹדוּ וּבוֹ תִדְבָּקוּן” (י“ג, ה‘). ציווי דומה מצינו גם בפרשת עקב: “כִּי אִם שָׁמֹר תִּשְׁמְרוּן אֶת כָּל הַמִּצְוָה הַזֹּאת אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם לַעֲשֹׂתָהּ לְאַהֲבָה אֶת ה‘ אֱ-לֹהֵיכֶם לָלֶכֶת בְּכָל דְּרָכָיו וּלְדָבְקָה בוֹ” (י“א, כ“ב)

חז”ל התקשו בהבנת הציווי – וכי איך אפשר להדבק בריבונו של עולם? הרי אש אוכלה הוא! רש”י נותן שני הסברים בהבנת הציווי להדבק בה’: בפרשת ראה הוא מסביר שהדבקות צריכה להיות בדרכיו דהיינו פעולותיו של הקב”ה: ” …הדבק בדרכיו. גמול חסדים, קבור מתים, בקר חולים, כמו שעשה הקדוש ברוך הוא”. בפרשת עקב מסביר רש”י שצריך להדבק בתלמידי חכמים וע”י כך אתה מקיים את הדבקות בקב”ה. יתכן שרש”י מפרש  את הדבקות בכל פסוק על פי ההקשר בו הציווי מופיע.

נקודת המוצא של רש”י, שמקורו במדרש תנאים, הוא שתלמיד חכם או הצדיק משמש מעיין מקשר בין ריבונו של עולם לבין עם ישראל. ממילא הדבקות וההתבטלות לצדיק הינה בעצם הדבקות בקב”ה. באחת מסעודת פורים בביתו של הרב עמיטל ז”ל שאל הרב שאלה: כתוב שצריך להדבק בקב”ה ומסבירים חז”ל שהדרך לדבוק בקב”ה היא ע”י דבקות בתלמידי חכמים או בצדיק שבאותו הדור, ואבל מה עושים אם אין צדיק או תלמיד חכם ראוי באותו הדור? ענה תלמיד חכם אחד שנכח בסעודה: “אז נדבק אנחנו בקב”ה בעצמו”. הרב עמיטל ז”ל דפק על השולחן ואמר: “ואני אומר נדבק באנשים הפשוטים!” (הסיפור על פי חתניו של הרב ז”ל) אמירה זו של הרב עמיטל באה לבטא רעיון בסיסי במשנתו החינוכית, שעם ישראל נמדד לא על פי תלמידי החכמים שבו אלא על פי דרגתם של האנשים הפשוטים- “בעלי הבתים”.

השפת אמת על פרשת שמיני מדבר על חטאם של נדב ואביהו ומסביר שנדב ואביהו רצו להעלות את עם ישראל חזרה למדרגת “נעשה ונשמע” בה הוא היה מצוי קודם חטא העגל. משמעות מדרגת “נעשה ונשמע” פירושה ההבנה מה הקב”ה רוצה גם מבלי שהוא מצווה על כך. לכן הם הקריבו אש זרה שהקב”ה לא ציווה אותם. מסביר השפת אמת (ויקרא פרשת שמיני): “אך ע”י שכלל ישראל לא היו במדריגה זו נענשו נדב ואביהוא. … פירוש – שאמרו שיכולין לתקן להנהיג בנ”י כמו קודם החטא. אבל באמת לא היה כן רצונו יתברך, כי הכל בסדר מוכן לפניו. כל דור ודור הנהגה המיוחדת לו. הגם שהחטא גרם מכל מקום הכל אמת.” על פי ה-“שפת אמת” המצב בו נמצא עם ישראל, גם אם חטא, הוא הנכון לעם ישראל באותו הדור ועל פיו יש להנהיג את העם.

גם הר’ מסלונים בספרו “נתיבות שלום” מסביר את האמרה של ר’ עקיבא במשנה (מסכת יומא ח‘, י‘): “אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים.. ואומר מקוה ישראל ה‘”. ישנן שלוש דרכים  בהם אדם מישראל יכול להיטהר: ע”י טבילה במקווה, הדבקות בעם ישראל ודבקות בה’ – “מקווה, ישראל, ה'”.

בשבועות האחרונים אנחנו זוכים לראות בגדולתם של האנשים הפשוטים. פוסט בפייסבוק של אוהדי מכבי חיפה מביא 30,000 אנשים ללוות חייל בודד בדרכו האחרונה. אנשים ”זרים“ שמגוננים בגופם על ילד בשעת אזעקה. אנשים שפותחים את הבית, את הכיס ואת הלב למען החיילים ולמען תושבי הדרום וכמובן חיילים שמוסרים את נפשם על קידוש השם.

אמר הרב עמיטל ז”ל שגם אם אין צדיקים באותו הדור עדיין יש דרך להדבק בקב”ה, כפי שרש”י מפרש בפרשתנו“ “הדבק בדרכיו גמול חסדים, קבור מתים, בקר חולים”.  אשריכם ישראל!

(עיקרי הדברים על פי מה ששמעתי מפי הרב ד”ר שלמה ישי)