חנן רבינוביץ’
שליח במקסיקו סיטי (תש”פ)


נוהגים לקרוא לשבת שבתוך עשרת ימי תשובה – ‘שבת שובה’ או ‘שבת תשובה’, על שם ההפטרה שפותחת בפסוק: “שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד ה’ אֱלוֹהֶיךָ כִּי כָשַׁלְתָּ בַּעֲוֹנֶךָ” (הושע יד, ב). וכן ידוע שהשבת היא מקור הברכה, וכל מה שקורה במשך השבוע יונק את חיותו מהשבת, נמצא אם כן שמבחינה מסוימת שבת זו היא השורש של יום הכיפורים, ועל כן ראוי להתעורר בה לתשובה ותורה.
(פניני הלכה, ימים נוראים)בשבת הזאת מודגש מאוד שני עניינים שנראים מאוד סותרים ולא שייכים אחד לשני – התשובה והשמחה.
הרמב”ם אומר שבעשרת ימי תשובה התשובה “יפה ביותר ומתקבלת היא מיד”. ובשבת תשובה הדברים חזקים אפילו יותר מכיוון ששבת היא השלמה של השבוע שהיה וגם הנביעה של הברכה של השבוע שיהיה אז יוצא שכל עשרת ימי תשובה מראש השנה ועד כיפור כלולים בה.
מצד שני – אנחנו יודעים ששבת היא יום של תענוג ושמחה – “וקראת לשבת עונג”, ובכלל הרי לפי ההלכה אפילו לאבל אסור להצטער בשבת “שבת היא מלזעוק”
זה בדיוק העניין של שבת שובה, החיבור הלא רגיל בין שני הדברים: תשובה מצד אחד ועונג ושמחה מצד שני.

שילוב ניגודים
שתי התחושות האלה כביכול מנוגדות, הרי כל אחד יודע שכאשר אדם מתנהג לא בסדר ואח”כ מתחרט על המעשה, הוא ממש לא מרגיש שמחה. ההפך, הוא מריץ את המעשה שהוא עשה במחשבה שלו ואז הוא נהיה עצוב (על מה שהוא עשה) ויש לו תחושות קשות כלפי עצמו. מתחרט.
אז איך באמת אפשר לשלב את שתי התחושות האלה שנראות הפוכות?
אז מסבירים שדווקא התשובה, ובמיוחד זו של שבת שובה, חייבת להיות מתוך שמחה. קודם כל בגלל שהתשובה היא מצווה, ואנחנו יודעים שמצוות צריכים לקיים מתוך שמחה: “עבדו את ה’ בשמחה”.
יותר מזה, בתשובה יש לשמוח יותר, כי על ידה מתקנים ומשלימים את כל שאר המצוות – “זדונות נהפכים לזכויות”.

שמחת השיבה
נוסף על כך, אין לך שמחה גדולה יותר משיבתו של יהודי אל אביו שבשמים. בספר התניא מובא על כך משל, מבן מלך שהיה שבוי, “טוחן בבית-האסורים”, “ויצא לחופשי אל בית אביו המלך”, שאין שמחה גדולה מזו. כך, כשיהודי שב אל הקב”ה וחוזר לדבוק בו, מביא הדבר אושר ושמחה עד אין קץ.
זו מהותה של שבת שובה: התשובה בשבת זו היא במדרגה גבוהה מזו של שאר עשרת ימי תשובה. זו תשובה עליונה יותר, תשובה שבאה מתוך שמחה עצומה. בשבת זו מתעלה יהודי ומגיע לדבקות עצומה עם הקב”ה, ואז הוא גם שמח שמחה גדולה.
ומשמחה זו באים לשמחה הגדולה ביותר, שגם היא קשורה ב’תשובה’ – “קהל גדול ישובו הנה” – בגאולה השלמה שתבוא במהרה.

(מתוך שיחה לשבת שובה של הרבי מלובאוויטש)
שבת שלום!

לתגובות:  channan.r@gmail.com

לדברי תורה נוספים על הפרשה לחץ כאן