משה הר נוי

הרב משה הר-נוי
ראש כולל לשעבר (דטריוט, תש”ס-תשס”א)
כיום מפתח תכניות לימודי קודש ואתר AlHatorah.org

 

שערה לבנה בזקן

יהודי היה בירושלים זקן כבן 100 שנים אך ראו זה פלא שיער ראשו וזקנו שחור כבן תשחורת צעיר.
בשבוע אחד לא הגיע היהודי לבית הכנסת מספר ימים. אחד המתפללים שמאוד חיבב את הזקן הלך לביתו לבקרו.
בסוף ביקור החולים, הסתכל המבקר בפניו של הזקן והנה בזקנו שערה אחת לבנה. בחיוך פנה אל הזקן ואמר “הנה הגעת סוף סוף לזקנה אמיתית בזקנך ראיתי שערה לבנה”. הזקן החוויר כולו והשיב: “אנא צא מכן במהירות ולך לאנשי החברה קדישא. אמור להם כי שעותיי ספורות ואני רוצה שיגיעו לכאן על מנת שאוכל לקרוא איתם את נוסח התפילה שלפני המוות”.
המבקר חשב כי הזקן קצת מגזים והוא ניסה לשכנע אותו כי רבים האנשים שיש להם שערות לבנות וחיים הם לאורך ימים ושנים.
הזקן פנה אליו ואמר : “יודע אני בוודאות כי היום יום מותי. ואם תרצה לדעת מניין לי אספר לך את הסיפור הבא:
ילד הייתי בעיירה פוזנא אשר בפולין. בדירה סמוכה לדירתנו התגורר הרב הראשי של העיר ומנהיג היהדות האירופאית באותה תקופה רבי עקיבא אייגר. בן בית הייתי בבית הרב, ואהבתי כילד לראות ולשמוע את לימודו בקולו הערב. ובוקר אחד נכנסתי לביתו של הרב וראיתיו יושב בכסאו ועל פניו עננה כבדה.
“רבי, פניתי אליו, מה מדאיג אותך כל כך?”
הרב הרים את מבטו הקודר ואמר “לך הביתה ילדי היקר לבעיה סבוכה נקלעתי ולא תוכל לסייע בידי לפותרה”.
הפצרתי בו והרב שלא יכול היה לעמוד בפני המתיקות של ילד בן שמונה הרוצה לסייע סיפר לי כי מצבו הכלכלי קשה ביותר ואין לו כסף לקנות דיו על מנת לכתוב את חידושיו. הבוקר חידש מספר חידושים חשובים בתורה אך אין דיו לכותבם. “אם לא אעלה אותם בזמן הקרוב על הכתב אשכח אותם ולכן עצוב אני מאוד”, סיים רבי עקיבא ונאנח.
את סוף הדברים, סיפר הזקן, לא שמעתי . רצתי לביתי לקחתי את כל הכסף שהיה בקופת דמי הכיס שלי וקניתי לרבי עקיבא אייגר דיו שחורה. נכנסתי לביתו כעבור מספר דקות והנחתי לפניו את הדיו.
הרב התרגש על עמקי נשמתו, שם ידו על ראשי וברכני. “שלוש ברכות אעניק לך ילדי , אמר הרב
האחת שתזכה לאריכות מופלגת של ימים ושנים. השניה שבכל אותם שנים תשמור על בריאות האיתנה ומראה של בחור במיטב שנותיו בזכות הדיו השחור בו שמחת אותי ישארו שערך וזקנך שחורים כבחור צעיר. והברכה השלישית שתקבל הודעה מוקדמת על יום מותך כדי שתוכל להתכונן . ביום בו תופיע שערה לבנה בזקנך דע כי זהו יום מותך.

ועכשיו כאשר אמרת לי כי בזקני שערה לבנה סיים הזקן יודע אני כי היום הוא יום מותי.

מעבר לסיפור המרגש לקחתי אני מהסיפור הזה שתי נקודות לתשומת ליבי. הנקודה הראשונה, לעיתים אנו עושים מעשה שבעינינו נראה זוטר ופעוט אך אנו לא מתארים לעצמנו כמה בעיני הזולת הוא מעשה חשוב ונשגב. אל לנו לזלזל בחסדים הקטנים והנראים לא משמעותיים כי מתברר שפעמים רבות הם קרש הצלה לאנשים מסביבנו. הדבר השני , הוא להיות רגישים לצורכי הזולת , אם ראית אדם עצוב אל תחכה שיגש אליך , גש אתה אליו ותנסה לסייע כפי יכולתך.

שנזכה תמיד להיות מן התורמים

להערות ניתן לפנות ל: info@haravmoshe.com