האנדרטה לזכר קדושי זגלמביה ממוקמת קרוב לעיר מודיעין, ליד כביש 443. האנדרטה מנציחה את נרצחי חבל הארץ זגלמביה, הנמצא במחוז קטוביץ שבדרום מערב פולין.

בזגלמביה חיו מעל 100,000 יהודים לפני השואה. הקהילות הגדולות ביותר היו בנדין וסוסנוביץ, מקום חצרו של הרבי מרדומסק. בראשית המאה ה-20 היוו יהודי בנדין כמחצית מכלל אוכלוסיית העיר.

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה נכנסו הגרמנים לערי זגלמביה והחלו להתנכל לאוכלוסייה היהודית.

ב-1942 רוכזו יהודי זגלמביה בגטאות ובמיוחד בשני הגטאות הגדולים: ‘קמיונקה’ בבנדין ו’שרודולה’ בסוסנוביץ.

לפני כן נעשתה סלקציה בקני מידה ענק ו-12,500 יהודים נשלחו ישירות לאושוויץ, שהתחיל עם תכנית ההשמדה זמן קצר לפני כן. סלקציה זו זכתה לכינוי “הפונקט הגדול” (על שם ה״פונקט״, נקודת הריכוז, משם הובלו היהודים לגירוש) והצריך תחבולות אכזריות מצד הגרמנים.

בתחילת אוגוסט 1943 חוסלו גטאות זגלמביה כשאחרוני יהודיה נשלחו לאושוויץ.

בתום מלחמת העולם השנייה עלתה מרבית שארית הפליטה מקרב יהודי זגלמביה לישראל.

האנדרטה נמצאת ביער בן שמן של הקק”ל, אשר התחייבה במסגרת תכנית “מיליארד העצים” (planet the planet) שיזם האו”ם, לטעת 6 מיליון עצים בארץ לזכר קורבנות השואה. ראשון הנוטעים לזכר קורבנות השואה היה מזכ”ל האו”ם, באן קי מון, בעת ביקורו האחרון בארץ.