הרב שלמה סובול, בעבר ראש כולל תשס”ח

שני הנושאים המרכזיים בפרשיותינו הם מסעותיהם של בני ישראל וההכנות לכניסה לארץ. ואמנם ראויים נושאים אלו לסיים את ספר במדבר.

אך הנה בחרה התורה להתחיל את פרשת מטות, בפרשיה מאד ייחודית ומאד חריגה- פרשת נדרים. “איש כי ידור נדר לה’ או ישבע שבועה… “.

כדי להבין זאת, יש להעמיק יותר בעניינם של נדרים:
החידוש הגדול של פרשיית הנדרים היא שנדר הוא יוזמה פרטית של האדם. התוקף ההלכתי שניתן לנדרים בא מכח יוזמה פרטית של כל יהודי פשוט, בניגוד מוחלט לכל שאר המצוות, בהם תוקף האיסורים חל מכח ציווי ממרומים, מחשבתו של הקב”ה או של חכמי ישראל הגדולים. זוהי תופעה מחודשת, כל ילד מגיל שלוש עשרה וילדה מגיל שתים עשרה מסוגלים ליצור איסור בעל תוקף הלכתי לכל דבר ועניין, למרות שהוא פרי מחשבתו של היהודי הפשוט בלבד. נדר שלא קוים או אדם שעבר על הנדר- חייב מלקות, ממש כמו איסור תורה. נניח שאדם נדר שלא לאכול לחם, במקרה שעבר על נדרו ואכל אומרת הגמרא שדינו מלקות , ממש כמו אכילת טריפות! פלא ממש! זוהי תופעה שמצריכה בירור- איך נוצרת במציאות יכולת, לכל אדם, להמציא איסורים, להמציא מחויבויות?

מה שמאפיין את הנדרים זה שהם נובעים מהרגש, זה נוצר באופן טבעי, זה נובע מהתחושות שלי- אני מרגיש ככה. אני לא יכול לומר למישהו- ‘תשמע חייבים לידור עכשיו’. מה שבאישיות שלך זה מה שאתה מרגיש, אני לא מרגיש כמוך. זה ההתמודדות שלך, זה המאמצים האישיים שלך, אלו רגשות התודה שלך, זה לא מחייב את כולם.
יש נטייה לזלזל ברגש, יש נטייה להקטין בערכו. ביטויים כמו “זה רק רגש”, “רגשות זה חולף”. אדם התרגש למשל כי קרה לו נס או שהוא נמצא בהתרוממות רוחנית והוא רוצה עכשיו לקבל על עצמו דברים רוחניים. או שאדם מאד מתרגש כי הוא רוצה להתפלל בשביל חבר שלו שחולה מאד, והוא מקבל עליו כל מיני קבלות שבזכות זה הוא יתרפא. זה רגש, הוא לא יציב, הוא רגעי, נקודתי, הוא אישי מדי, סנטימנטלי, יש נטייה שכלתנית לזלזל ברגש.

אך האמת היא שרגש זה ביטוי של טבע אנושי מאד עמוק, מאד בסיסי של תשתית עבודת ה’. מאד חשוב לשמור אותה, לשמר אותה ולהתייחס לזה ברצינות, לרגש יש מקום נכבד. הרגש מאד חשוב, הוא דבר שעוזר לנו בחיים. הרגש הדתי, מוסרי, רוחני אם נתייחס אליו בהערכה הוא ימשיך להתבטא והוא יעזור לנו הרבה בחיים.

נכון שנדר בא לעיתים מתוך רוממות רגשית של רגע, אך יש הרבה יוזמות ברוכות ושינויים בחיים שהם תולדה של רגש רגעי. ולצערנו יש גם הרבה שינויים בחיים שפספסנו בגלל שלא ניצלנו רגש מסוים שגאה בנו ויכולנו להשתמש בו כקרש קפיצה בבניין הנפש.

הנדרים באים לעזור לנו לשמר את הרגשות.אבל הרגע הזה חלף ועבר. הנדר, מה שהוא עושה זה שהוא לוקח את הרגע הזה ומנסה להמשיך אותו, לתת לו ביטוי בהמשך החיים. הנדר עוזר לאדם “לתפוס” את הרגש שעלה בו, ולבנות ממנו החלטות מעשיות ויוזמות ברוכות. הנדר מקבע ומחדיר את הרגש בחיים המעשיים.

כמה מתאימה פרשת הנדרים לקראת סיום ספר במדבר והכניסה לארץ ישראל.