קצת עלינו

הקדמה

תורה מציון נוסדה בשנת 1996 במטרה להקים רשת עולמית של כוללים ציוניים ובתי מדרש קהילתיים. בתי המדרש מזמינים ומאפשרים לכל יהודי בתפוצות, מכל זרם ובכל רמת ידע, ללמוד ולהתחבר בצורה פעילה עם יהודים נוספים ועם המורשת היהודית. 

את בתי המדרש מאיישים שליחים דינמיים ואפקטיביים, בעלי ידע תורני נרחב ומעמיק, ואהבה מדבקת ללימוד תורה. השליחים הם בוגרי שירות צבאי או לאומי, ובכך מיישמים בגופם את המודל האידיאלי של מחויבות ליהדות ולציונות גם יחד. התפקיד שלהם כולל לימוד אישי בחברותא, העברת שיעורים, חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, ארגון וניהול אירועים קהילתיים, ואירוח בשבתות וחגים.

תיאוריית השינוי שנבחנה לאורך זמן, מניחה שהקמת בתי מדרש של תורה מציון מובילים לחיזוק הזהות היהודית, להעמקת המחויבות לאורח חיים דתי, לקשרים עמוקים יותר עם ישראל, ולעלייה מוגברת. 

במהלך 25 השנים האחרונות חוללה תורה מציון שינויים מהותיים בעשרות קהילות, והשפיעה בצורה עצומה על עשרות אלפי יהודים ברחבי העולם. 

בשנת תשע”ו (2016) זכתה תורה מציון ב’פרס ירושלים’ היוקרתי על “עבודה מעוררת ההשראה בחיזוק הקשרים בין קהילות יהודיות ברחבי העולם לתורת ישראל ולארץ ישראל, ועל הקמת מרכזים תורניים ועידוד מנהיגות צעירה”.

הצורך

אנו חווים מציאות שבה הקשר בין ישראל לתפוצות הפך ממחויבות לבחירה.

כיום אנו עדים לתופעה חדשה, שבה הן בישראל והן בקהילות יהודיות ברחבי העולם מתקיימים במקביל חיים יהודיים משגשגים, על הצלחותיהם ואתגריהם. הרגשת החיוניות והעוצמה של הקהילות היהודיות בתפוצות הובילה לקשר רופף לישראל, לאדישות כלפי הזהות היהודית, לזינוק באחוזי התבוללות, לצניחה בהתעניינות בעלייה לישראל, ולירידה בתחושת המחויבות ההדדית לעם ישראל. בניגוד לעבר, הקשר בין ישראל לתפוצות אינו מובן מאליו. רבים רואים את הקהילות השונות כבלתי-תלויות ועצמאיות לחלוטין.

החזון

אנו מאמינים שבתי מדרש המושתתים על קשרים אישיים חזקים ומהותיים, יחד עם לימוד תורה, מסוגלים לקרב יהודים זה לזה ולעורר מחדש את הזהות היהודית ואת האהבה והמחויבות לישראל. בתי המדרש מזמינים כל יהודי באשר הוא ללמוד ולהתחבר למורשתו היהודית ולאחיו. את בתי המדרש מאיישים שליחים ישראלים, רווקים, רווקות ומשפחות. השליחים חדורי מוטיבציה ודינמיים, מיישמים בחייהם את ערכי הציונות הדתית, ומשלבים בין אהבת התורה, העם והארץ. הנאמנות שלהם ללימוד תורה ולאהבת כל איש מישראל היא מצע אופטימלי לבניית חיבורים אישיים ועמוקים עם חברי הקהילה וליצירת חוויות משמעותיות המעודדות את המשתתפים לקיים חיים יהודיים עשירים, כשישראל במרכזם.

כתוצאה מיוזמה זו, תורה מציון מעורבת כיום ב-17 קהילות מסביב לעולם שנהנות מבתי מדרש פעילים שבמרכזם שליחים ישראלים-דתיים-ציוניים. השליחים מסורים לבתי הכנסת, לבתי הספר, למחנות הקיץ, למרכזי התרבות ולשאר מוסדות הקהילה. בעקבות פעילותינו חברי הקהילה לומדים תורה, מבקרים בישראל, עולים לארץ ואף מהווים מודל לחיקוי לאחרים. 

תמצאו אותנו בפייסבוק