Mexico Banner

צרו קשר:

Boulevard Magnocentro sur num. 2
Mexico City, 52787, Huixquilucan Edo. Mexico
Tel: (525) 36 18 02 22
(525) 36 18 02 23
תורה מציון מקסיקו בפייסבוק

אחרי תקופה קצרה של שנתיים בתשס”ב – תשס”ג, תורה מציון חזרה למקסיקו סיטי בשנת תשע”ה. הכולל ממוקם בקהילת יבנה שבשכונת אינטרלומס ופועל בתוך בי”ס יבנה ובקהילת יבנה. הבי”ס כולל תלמידים מגילאי גן עד י”ב. רוב העבודה של השליחים היא עם תלמידי התיכון ועם חברי הקהילה.

רב קהילת יבנה, הרב אפרים סאואר משמש גם כראש הכולל. השליחים פותחים את היום בתפילה בבית הספר, ובשאר היום לומדים בחברותות בקבוצות עם התלמידים ועוזרים בשיעורי תורה ועברית. בשעות אחר הצהריים הם לומדים עם חברי הקהילה, משתתפים בפעילות בני עקיבא ובפעילויות שונות לקהילה ולנוער. הם גם מארגנים אירועים מיוחדים, פעילויות לחגים, קומזיצים ושבתונים.

עד כה פעלו בקהילת מקסיקו סיטי 18 בחורים, ושני ראשי כולל: הרב נחום ורבקה נריה (תשס”ב-תשס”ג) והרב גיא ופנטיה טל (תשע”ה-תשע”ט).

בעקבות הגבלות הקורונה , אין שליחים חדשים בקהילה זו