Montevideo's Banner

צרו קשר:

כתובת:
Luis Cavia 2800
C.P.:1300 Montevideo – Uruguay

טל: +598 2 2708 0100

פקס: +598 2 2707 0866

תורה מציון מונטווידאו בפייסבוק

 

כולל תורה מציון במונטווידאו, אורוגואי הינו אחד הכוללים הוותיקים ביותר, והוקם בשנת תשנ”ח (1997). הוא חלק אינטגראלי של בי”ס יבנה במונטווידאו, מוסד חינוכי שכולל חינוך פורמלי מגן עד י”ב, בית כנסת, פעילות לקבוצות סטודנטים ומרכז למידה למבוגרים.

בנוסף ללימוד הפנימי שלהם, השליחים במונטווידאו עובדים באופן יום-יומי עם תלמידי התיכון, סטודנטים וחברי הקהילה. כל יום שישי, השליחים מעבירים פעילות חוויתית לילדי הגן. הם אחראים על תוכנית בר המצווה הקהילתית ומארגנים תוכנויות ופעילויות מיוחדות לקהילה לכל אורך השנה.

הכולל עובד בתיאום עם תנועת בני עקיבא המקומית, והשליחים מתגייסים כמדריכים במחנה הקיץ של התנועה.

הכולל במונטווידאו נוהל על ידי 5 ראשי כולל: הרב יעקב וורדית קרוגר (תשנ”ח), הרב יעקב ורחל מאיר (תש”ס-תשס”א), הרב שי ומיכל פרוינדליך (תשס”ב-תשס”ה), הרב צבי וחן אלון (תשס”ו-תשע”א), הרב אליהו ונתלי גליל (תשע”ב-תשע”ו) והרב דניאל ועדי אילוז (תשע”ט).

שליחי תשפ”ד:

הרב ינון ואורית כהן

בחורים:

יאיר שטרו (קרית שמונה)

יהודה אראל (אלון מורה)

 

Ilai Zaguri & Shai Shmueli