Perth Banner

צרו קשר

כתובת:
68 Woodrow Avenue
Yokine 6060
Perth WA
Australia
תורה מציון פרת’ בפייסבוק
תורה מציון פרת’ באינסטגרם

תורה מציון פרת’ הוקם בשנת תשס”ח. צוות הכולל (המכונה “צוות פרת”) מורכב מבחורי תורה מציון ושליחות בני עקיבא, בהנהגתו של ראש הכולל / המשלחת.

הצוות פעיל בבוקר בבית הספר כרמל ובערב בבית הכנס  Dianella Shule (בית המדרש של אוסטרליה המערבית). אחרי סדר בוקר פנימי בבית הספר כרמל, השליחים מעבירים שיעורים, מפעילים חוגים, ולומדים עם התלמידים בביה”ס. בערב השליחים מעבירים פעילויות לקהילה, ולומדים בחברותא עם חברי קהילה בכל הגילים והרקעים. האופי המיוחד והאינטימי של קהילת פרת’ מקנה לשליחים הצעירים מעמד ייחודי בקהילה, והם מעשירים את החיים היהודיים במעגלים רחבים.

צוות פרת’ הינם שותפים מלאים של סניף בני עקיבא המקומי, ורוב הבחורים משמשים כמדריכים בסניף.

ראש הכולל המייסד בפרת’ היה הרב אלי ונועה לואיס (תשס”ז)  ואחריו הגיעו הרב איתן ותצ”י כהן (תשס”ח-תשס”ט), הרב בנימין ואורה קראוס (תש”ע-תשע”ב), אברהם ושרה ליפשיץ (תשע”ג-תשע”ד) ועשהאל ולאה גרינפלד (תשע”ג- תשע”ו). כיום הכולל נמצא באחריותם של ראשי המשלחת אלישיב שירה הימלשטיין, יחד עם הבחורים מאיר לנג, יעקב ריצמן, ועמידרור קידר.

 

שליחי תשפ”ד:

ראש כולל:הרב ארי פוזנר

משפחה:
אלישיב (מעלות) ושירה (נשמת) הימלשטיין

בחורים:
 אריאל אדלר (עתניאל)

עקיבא אפרים פרלוב (עתניאל)

אריאל רוטנברג (קרית שמונה)

הוד הדר (נווה דקלים)

 

 

Perth's Bachurim