Banner Rio De Janeiro

זרקור על ריו דה ז׳ניירו

מספר יהודים: כ- 50,000

אוכלוסיה כללית: 13 מיליון תושבים

שנת ייסוד הכולל: תש”פ

אברכים: 1

 

צרו קשר:

חפשו אותנו בפייסבוק

 

 

הכולל בריו נוסד על ידי הרב נתנאל ציפל, רב קהילת מוריה בריו דה ז’נירו. בית המדרש ממוקם בבית הספר בר-אילן בשכונת קופה קבנה ומשפחת האברכים חננאל ואלישבע ברטוב מפעילים אותו כשמטרת הפעילות היא לחשוף את הקהילה לערכי היהדות והציונות באווירה פתוחה ומחבקת.
בני הזוג מלמדים עברית ומקצועות קודש בבית הספר, לומדים בחברותא עם בני נוער ומבוגרים ויוזמים פעילויות קהילתיות סביב שבת ראשי חודשים, וחגים יהודיים ולאומיים. הם מפעילים ‘כולל קידס’ לילדים ומדרשה לבנות.
זו שנת הפעילות הראשונה של בית המדרש הקהילתי. השליחים הנוכחיים הם: חננאל ואלישבע ברטוב ובנותיהם: טהר, אחינעם ותפארת.

בעקבות הגבלות הקורונה , אין שליחים חדשים בקהילה זו