תורה מציון גאה להפיק כל שבוע עלון פרשת שבוע, שמופץ לחברים, שותפים וקהילות בישראל ובעולם.
מוזמנים לקרוא ולהתרשם מדברי התורה ומהעשייה החינוכית של השליחים.