תכלית הידיעה – עד דלא ידע – תשע”ו

מיכאל שטיגליץ שליח לשעבר בשיקגו (תשס”ז – תשס”ט) ר”מ בישיבת סוסיא   תכלית הידיעה – עד דלא ידע אומרת הגמרא: “אמר רבא: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי,...