הלך הזרזיר אצל העורב 

במאמר זה ננסה ”לתפוש ראש” וללמוד קטע תלמודי, ממסכת בבא קמא (דף צ”ב, עמוד ב’). מתוך הקטע, נגיע גם לפסוקים מן הפרשה:

אמר ליה רבא לרבה בר מרי: מנא הא מילתא דאמרי אינשי: מטייל ואזיל דיקלא בישא גבי קינא דשרכי?

חכם תלמודי המכונה רָבָא, שואל את חבירו המכונה רָבָּה בן מרי: מה מקור האמרה שאומרים האנשים  שעץ הדקל הרע מטייל לעבר כיוונם של אילנות סרק. במילים אחרות: מהיכן לומדים על התכונה של העץ ”הגרוע” להתחבר לאילנות ”גרועים” אשר אינם מגדלים פירות? נוכל להרחיב ולהגדיר את השאלה באופן הבא: מניין שכל “יצור” מתחבר אל “יצור” אחר הדומה לו.

אמר ליה: דבר זה כתוב בתורה, שנוי בנביאים, ומשולש בכתובים, ותנן במתניתין, ותנינא בברייתא.

עונה לו רָבָּה: מוסכמה זו כל כך ”פשוטה” , עד כדי, שאפשר “לגלות” אותה בכל המקורות ”שלנו”. מספרי התנ”ך – בתורה, בנביאים ובכתובים. ועד ספרי התורה שבע”פ – במשנה ה”רגילה” ובמשנה החיצונית [לא נכללה ב”ששה סדרי משנה”]. ועתה מפרט התלמוד את המקורות.

סוג מקור הסבר
תורה וילך עשו אל ישמעאל
(בראשית כ”ח)
יוסבר בהמשך.
נביאים ויתלקטו אל יפתח אנשים רקים ויהיו עמו (שופטים י”א) יפתח, אשר נולד מאשה זונה, סולק ע”י אֶחיו מן המשפחה, והפך להיות ”בן רחוב”.  באותה תקופה ”התחברו” אליו ”אנשים ריקים”.
בהמשך, נתבקש להנהיג את עם ישראל במלחמה נגד בני עמון.
כתובים. כל עוף למינו ישכון ובני אדם לדומה לו (בן סירא י”ג) ספר בן סירא [מן הספרים ה”חיצוניים”, אשר נכתבו כשלש מאות שנה לפני חרבן בית המקדש השני] מתאר שעוף ”מתחבר” למינו, ובן אדם ”מתחבר” לאדם אחר הדומה לו !
משנה כל המחובר לטמא – טמא, כל המחובר לטהור – טהור
(מסכת כלים)
המשנה מתארת את הכלים ה”טמאים”, ומציינת שכל כלי המחובר לכלי טמא – הופך להיות טמא, וכל המחובר לכלי טהור – הריהו טהור.
”משנה חיצונית” (ברייתא) רבי אליעזר אומר: לא לחינם הלך זרזיר אצל עורב, אלא מפני שהוא מינו (שם) החכם התנאי (מתקופת המשנה) רבי אליעזר, ממשיל את הנאמר במשנה הקודמת, מ”עולם הציפורים”: הזרזיר (ציפור מהירה ביותר – עד 80 קמ”ש !) לדעת רבי אליעזר הינה ציפור טמאה,  ולכן היא מתחברת לעורב, ציפור טורף, אשר גם הוא ציפור טמא.

נתמקד קמעה במקור הראשון, אשר כאמור עוסק בפסוקים החותמים את פרשתנו:

ויַּרְא עֵשָׂו כִּי רָעוֹת בְּנוֹת כְּנָעַן בְּעֵינֵי יִצְחָק אָבִיו: וַיֵּלֶךְ עֵשָׂו אֶל יִשְׁמָעֵאל וַיִּקַּח אֶת מָחֲלַת בַּת יִשְׁמָעֵאל בֶּן אַבְרָהָם אֲחוֹת נְבָיוֹת עַל נָשָׁיו לוֹ לְאִשָּׁה:   (בראשית פרק כ”ח פסוק ח’-ט’)

לאחר שעשיו “נכווה” מיצחק אביו, אשר בירך בעיקר את יעקב, במקום לברך את עשיו, הרהר עשיו בליבו: יעקב קיים את הציווי של אביו שלא להתחתן עם בנות כנען, ואולי בגלל זה קיבל בתמורה את ”ברכת הארץ”. ואני, המשיך עשיו לחשוב, כנראה לא נתברכתי, בגלל שלא שמעתי בקול אבי, ונשאתי אשה כנענית. מנסה לתקן את מעשיו וחושב, אולי עתה, אתחתן עם בן אברהם, ובכך יעזור לי בהמשך (על פי פירושו של רשב”ם על התורה). מה עשה? הלך והתחתן עם בן אברהם – עם … ישמעאל. הוא שוב מתחבר ל”רעים”. זהו המקור מהתורה לכך, שהרשע [עשיו] מתחבר לרשע אחר [ישמעאל].

מהו המסר ?

ישנה אגדה המספרת, כי היה ספק מהו דין הזרזיר, וכאשר ראו שהיא ”נמשכת” אל העורב, הסיקו מיד שהיא ציפור אסורה, כמו העורב. ומכאן המשל: לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב. במשמעות, לא סתם הלך. הוא נמשך בגלל תכונות דומות, אופי דומה וכן הלאה.

מתוך משל זה נוכל לנתח מצבים בדיעבד. אם הורה ”מגלה” כי ילדו מסתודד עם ”ילדים שאינם חיובייים”, הרי שעליו לראות בכך ”תמרור אזהרה”. תמרור המאותת כי קרה משהו לילד. כנראה שיש משהו פנימי בתוכו הנוטה לכך, ועלינו להתייחס לכך בכל כובד הראש.

יש להבין ולקרוא היטב את המציאות, ולנסות בכל הכוח, להסיט אותו מן ”החבורה השלילית” לחברה טובה ובריאה. אין זו משימה פשוטה כלל ועיקר, אך יש להתמיד בה. למשל, אם הילד בגיל המתאים, ניתן לארגן פעילויות מקבילות שהוא אוהב, כמו טיול, ארוחה על האש וכדו’ עם משפחות של חברים אחרים, ובכך לנסות להסיטו אל חברה חיובית.

[מאמר מקביל: “מיהו השכן”, במדבר, תשס”ט]

לתגובות:rafi.zeberger@gmail.com