הרב מאיר הורדן

ראש כולל שטוקהולם (תשנ”ח – תשנ”ט)


 ואגדלה שמך – עוד בחייו אברהם זוכה לברכת הקב”ה 

חיי אברהם אבינו נכתבו בשלוש פרשיות: לך לך, וירא וחיי שרה. אברהם זוכה עם עלייתו לארץ ישראל לברכה מיוחדת מאת הקב”ה, בתחילת פרשת לך לך פרק י”ב:
“וַיֹּאמֶר ה’ אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ, אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּוְאֶעֶשְׂךָ, לְגוֹי גָּדוֹל, וַאֲבָרֶכְךָ וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ  וֶהְיֵה בְּרָכָה. וַאֲבָרְכָה מְבָרְכֶיךָ וּמְקַלֶּלְךָ אָאֹר, וְנִבְרְכוּ בְךָ כֹּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה”.

הקב”ה מבטיח לאברהם גדולה. במה זה מתבטא? הנצי”ב מסביר “שאפילו מי שלא יהיה באמונתו לעבוד את ה’ המיוחד, לא יהיה כמו שארי האמונות שונות. דכל כח מבזה ומכחיש ומקטין אמונה השני. אבל לא כן תהיה אמונת אברהם. דאפילו ומי שלא ירצה לעמוד באמונתו וידע ויבין כי אמונת  אברם לאל עליון גדולה, אלא שטעונה פרישות מתאווה וכדומה שלא הכל נתרצו לכך ואם כן נתגדל בזה שמו של אברהם שזכה לאמונה ועבודת אל עליון”.
הנצי”ב מסיק שאברהם הוא דמות מיוחדת במינה. השפעתו על בעולם תהיה בכך שהעולם יכיר בצדקת דרכו של אברהם, שהיא האמונה באל אחד, אבל בגלל חולשת הדור שבו חי יהיו מעטים שילכו בעקבותיו.

“עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכלם, להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו” (מסכת אבות פרק ה’, 4). המפרשים חלוקים בשאלה מהם אותם הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. חייו של אברהם אבינו רצופים במאבקים קשים שהיו לו בחייו עם העמים שחיו בסביבה ועם יושבי הארץ. מאבקים האלו הם חלק מהניסיונות של אברהם.
המאבק הראשון היה עם פרעה מלך מצרים. אברהם חשש מאד מהמצרים ונאלץ לבקש משרה  להסתיר את העובדה שהיא אשתו בגלל החשש שאנשי מצרים יהרגו אותו ויקחו את שרה (בראשית  פרק י”ב 10-20). הפרשנים חלוקים האם אברהם נהג בצורה נכונה, אבל ברור שאברהם הצליח לצאת ממצרים שידו על העליונה. הרכוש הגדול שקיבל מהמצרים הוא סימן לעתיד לבא שבני ישראל יצאו ממצרים לאחר שנות העבדות ברכוש גדול, בבחינת ‘מעשה אבות סימן לבנים’. המאבק הראשון של אברהם עם האימפריה הגדולה של אותם הימים הסתיים בכך שהמצרים הכירו בכוחו וגדולתו של אברהם.
המאבק השני היה עם עמי האימפריה השנייה של העולם הקדום – מסופוטמיה. התורה מתארת בהרחבה את מלחמת ארבעת המלכים נגד החמישה. במלחמה זו ניצחו המלכים ממסופוטמיה שבאו מהצפון את המלכים שישבו באזור ים המלח. אברהם אבינו שמע שלוט בן אחיו נשבה והוא הצליח יחד עם בני ביתו לשחרר את לוט ואת שאר השבויים (בראשית פרק י”ד 1-24). לאחר הניצחון הצבאי מלכי הצפון הכירו שאברהם הוא גיבור חיל ושמו הלך לפניו, וגם עמי ארץ ישראל ובהם מלכי צדק מברכים את אברהם ומכירים בגדולתו.
מאבקים נוספים יהיו לאברהם עם העמים שישבו בתחום ארץ ישראל; מלך גרר שלקח אליו את שרה  הכיר בכך שא-לוקים עם אברהם בכל אשר הוא עושה. הוא מבקש לכרות ברית עם אברהם מפני שחשש מכוחו של אברהם. לבסוף, בעת המשא והמתן על רכישת מערת המכפלה, גם אנשי חת הכירו בגדולתו של אברהם וקראו לו ‘נשיא א-לוקים אתה בתוכנו’.
ההרחבה היתירה של התורה בתיאור מאבקים אלו הם כדי להדגיש שהן האימפריות הגדולות של העולם העתיק והן העמים שישבו בארץ ישראל הכירו בגדולתו של אברהם. אברהם זכה לברכת ה’ ואגדלה שמךעוד בחייו.
לפני חמש שנים הצטרפתי לטיול במזרח תורכיה. ביקרנו בחרן ובאורפה. לפי המסורת המוסלמית אורפה, שנמצאת 40 ק”מ צפונית מחרן, הוא מקום הולדתו של אברהם. אנשי העיר מצביעים על המערה שבה לפי המסורת נולד אברהם והיום משמש גם כמסגד. מקובל לראות באור, שנמצאת בדרום עיראק, כמקום הולדתו של אברהם. עם זאת, הרמב”ן קובע שמולדתו של אברהם נמצא באזור חרן. בזמן הביקור עמדתי סמוך למסגד וחשבתי בלבי – הרי זה לא הוגן, מדוע עמי העולם מקדשים את דמותו של אברהם והרי הוא אברהם אבינו, האבא שלנו, של עם ישראל.
במחשבה נוספת  ומעמיקה יותר הגעתי למסקנה שאכן אברהם אבינו הוא שלנו  ואולם בזה שמרבית תושבי העולם, כולל הנוצרים והמוסלמים, מכירים בגדולתו של אברהם  זהו דבר גדול. אברהם הצליח לשנות את העולם

ולהשפיע על העולם להכיר בבורא אחד, ולכן זכה בכל רחבי העולם לברכה ואגדלה שמך בחייו ואף לאחר מותו.

meirhorden@gmail.com :לתגובות