Shiur Author Category Media Language Community
דברי תורה – ברכות העמידה Rabbi Yedidya Noiman תפילה - Tefilah video Hebrew שבת מציון
לחיות בשני יקומים מקבילים הרב אליהו גליל B. נח - Noach text Hebrew שבת מציון
מה חדש בבראשית? יפית קלמר A. בראשית - Bereshit text Hebrew שבת מציון
“והיית אך שמח” – “את פניך ה’ אבקש” Eliad Avruch E. סוכות - Sukkot text Hebrew שבת מציון
?שתי ספינות ושני קברניטים – את מי משבחים נועם בלזם K. וזאת הברכה - Vezot Habracha text Hebrew שבת מציון
ברוך שם כבוד מלכותו – הכבוד שבחיבור Yaakov Shraiber D. יום כיפור - Yom Kippur text Hebrew שבת מציון
האזינו והשירה הרב רפי קדוש J. האזינו - Haazinu text Hebrew שבת מציון
את פניך ה’ אבקש הרב יהודה טרופר I. וילך - Vayelech text Hebrew שבת מציון
למה אנחנו ‘ניצבים’? Yedidya Bejell H. ניצבים - Nitzavim text Hebrew שבת מציון
?’למה אנחנו ניצבים’ Yedidya Bejell H. ניצבים - Nitzavim text Hebrew שבת מציון