Shiur Author Category Media Language Community
פרשת ויגש- העוד אבי חי רפי זברגר Hebrew שבת מציון
חנוכה- הדלקה עושה מצווה רפי זברגר Hebrew שבת מציון
פרשת וישב- אל ישנה בנו בין הבנים רפי זברגר Hebrew שבת מציון
פרשת וישלח- כי עלה השחר רפי זברגר Hebrew שבת מציון
פרשת ויצא- אמון, כבוד ואהבה רפי זברגר Hebrew שבת מציון
פרשת תולדות -איזהו גיבור רפי זברגר Hebrew שבת מציון
פרשת חיי שרה- מתכונת לבחירת בן/בת זוג רפי זברגר Hebrew שבת מציון
פרשת וירא -גדול השלום רפי זברגר Hebrew שבת מציון
פרשת לך לך- פרק במשא ומתן רפי זברגר Hebrew שבת מציון
פרשת נח- חשיבות התזכורות רפי זברגר Hebrew שבת מציון