Shiur Author Category Media Language Community
פרשת החדש – המחשה רפי זברגר M. ארבע פרשיות פרשת החודש - Parshat HaChodesh text Hebrew
מְחַמֵץ אחר מְחַמֵץ – תשפ”ב רפי זברגר A. ויקרא - Vayikra text Hebrew
פרשת פקודי – פתרון קונפליקטים רפי זברגר K. פקודי - Pekudei text Hebrew
פרשת ויקהל – כיצד בוחרים מנהיגים רפי זברגר J. ויקהל - Vayakhel text Hebrew
פרשת כי-תשא – מתי יש צורך בשבירת כלים רפי זברגר I. כי תשא - Ki Tisa text Hebrew
פרשת תצוה – היחס לממון רפי זברגר H. תצווה - Tetzaveh text Hebrew
פרשת משפטים – נקי וצדיק רפי זברגר F. משפטים - Mishpatim text Hebrew
פרשת יתרו – ביישנות רפי זברגר E. יתרו - Yitro text Hebrew
פרשת בשלח – ארבע כתות רפי זברגר D. בשלח - Beshalach text Hebrew
פרשת בא – והיה הדם לכם לאת רפי זברגר B. וארא - Vaera text Hebrew