Cape Town Banner

פרטי קשר:

כתובת:
31 Arthur’s Rd,
Sea Point 8005
South Africa
טל: +27 21 439 9867

פקס: 0862724001

תורה מציון קייפטאון בפייסבוק
תורה מציון קייפטאון באינסטגרם

ביוזמת הרב יונתן גלאס, ובתמיכת הקרן לחינוך יהודי בתפוצות על שם ל.א. פינקוס, הישיבה של קייפטאון – כולל תורה מציון הראשון בעולם – נפתחה בשנת תשנ”ה (1994).

הבחורים של תורה מציון מגיעים למגוון רחב של בתי ספר, כשכל אחד אחראי על בית ספר אחד ברשת בתי ספר הרצליה: בית הספר היסודי Constantia, בית הספר היסודי Highlands, בית הספר היסודי ויצמן, חטיבת הביניים, והתיכון. כל בחור אחראי על החינוך היהודי הבלתי פורמלי ועל הפעילויות השונות בבית הספר שלו.

בשעות אחר הצהריים כל הבחורים מתכנסים בבית המדרש של הMarais Road Shul -. בבית המדרש הבחורים לומדים סדר צהריים פנימי, ואחריו הם לומדים בחברותא עם חברי הקהילה. שני לילות בשבוע, השליחים נוסעים לשכונות אחרות – מילנרטון וקלרמונט – ללמוד עם חברי הקהילות האלו. השליחים גם מארגנים פעילויות לסטודנטים, ולומדים איתם בחברותות.

בקיץ הבחורים עובדים כמדריכים במחנה הקיץ של בני עקיבא דרום אפריקה.

בשנת 2014 תורה מציון ארגנה מפגש בוגרים ועולים בישראל לכבוד 20 שנים לישיבה בקייפטאון.

הכולל החל בראשותו של הרב ג’וני גלאס ומאז כיהנו עוד שבעה ראשי כולל: הרב יוסי ואסתר סלוטניק (תשנ”ח), הרב רפי ושרי וולף (תשנ”ט), הרב רפי ואביטל קדוש (תש”ס-תשס”א), הרב אורי וטובה איינהורן (תשס”ב-תשס”ד), הרב נחום ושרה רום (תשס”ה-תשס”ז), הרב משה ומוריה אורדמן (תשס”ח-תש”ע), הרב איתן ומירב בן דוד (תשע”א-תשע”ב) ולאחר מכן הרב סם טורגוד, ראש קהילת מורשה.

בעקבות הגבלות הקורונה , אין שליחים חדשים בקהילה זו