מודלים של שליחות

כולל ציוני- מרכז תורה מציון

 הכולל הציוני הואספינת הדגלשל תורה מציון. כולל טיפוסי מורכב ממשפחה אחת לפחות, כאשר הבעל הוא הראש כולל, ובנוסף ישנם עוד 2-4 בחורים (רווקים שסיימו את שירותם הצבאי ולימודים בישיבת ההסדר או מכינות). עוד לפני שלל הפעילויות שהשליחים יוזמים בקהילה, חברי הכולל מקיימים סדר לימוד יומי, בהובלת ראש הכולל. הלימוד משמש כדוגמא אישית לחברי הקהילה, אך גם נועד לוודא את המשך ההתקדמות הרוחנית והלימודית של הבחורים.

שליחי תורה מציון בכוללים מבטאים את אהבתם לעם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל דרך לימוד והוראת תורה בקהילה לכל הגילאים. המודל של הכולל הציוני נועד לחזק את הזהות הציונית דתית ואת לימוד התורה בקהילה המארחת.

צוות הכולל נבחר בקפידה ועובר הכשרה בישראל, בכדי להגיע מגובש ומוכן להשפיע על הקהילה המארחת. ראש הכולל ואשתו משמשים כמנהלי הפעילות החינוכית בכוללומשקיעים מאמצים בהנהגת צוות הכולל בבניית תכניות חינוכיות ומערכי לימוד למגוון הציבורים השונים בקהילה.

תמצאו אותנו בפייסבוק

בית מדרש קהילתי

בית המדרש הקהילתי הינו מודל שליחות בו משפחה אחת פועלת בקהילה, ללא בחורים שמעבים את הפעילות.  שני בני הזוג עוסקים בחינוך (פורמאלי ובלתי פורמאלי) לנוער ולמבוגרים, מעבירים שיעורים וחברותות ומארחים בשבתות ובחגים. הדוגמא האישית שהשליחים מהווים משמש כמקור השראה והשפעה לקהילה המארחת ויוצרת השפעה ממשית וארוכת טווח.

שני בני הזוג עוברים מיון והכשרה לקראת היציאה לשליחות וזוכים (כמו כלל השליחים) לליווי אישי ומקצועי לכל אורך השליחות.

בתי מדרש לנשים

המדרשות הדתיותלאומיות בישראל מוציאות מדי שנה מחזורים של בוגרות מוכשרות ותלמידות חכמות היכולות לשמש כמחנכות ומודל לחיקוי לנשים ונערות בתפוצות. תורה מציון שולחת בוגרות מדרשה (נשואות ורווקות) להקים וחזק בתי מדרש לנשים בקהילות המארחות שלהן.

התוכנית כוללת צוות של שליחות שהוכשרו במיוחד בכדי להשפיע על קהילות יהודיות, באותה דרך בה משפיעים הבחורים וראשי הכולל. צוות מדרשה כולל ראש/ראשת מדרשה ובנות מדרשה. לשליחות יש סדר לימוד יומי עצמי בהנחיית ראש/ראשת המדרשה, בכדי לשמור על התפתחותן התורנית כתלמידות חכמים, בדומה למודל הכולל הציוני.

במקרה של גיוס ראשת מדרשה, בעלה נועד גם הוא לשמש כשליח ולקחת תפקיד חינוכי משמעותי בקהילה.