Montreal Banner

צרו קשר:

כתובת:
5700 Kellert Ave. Cote St. Luc, Montreal, Qc.
כתובת למייל:
P.O. Box 384
Cote St.Luc, Quebec, Canada
H4V 2Y5
טל: 514-486-5718 (משרד)
514-487-9279 (בית מדרש)
פקס: 514-482-0574
אי-מייל: info@ktmmtl.org
אתר: www.ktmmtl.org
תורה מציון מונטריאול בפייסבוק
תורה מציון מונטריאול באינסטגרם
 

 

כולל תורה מציון במונטריאול הוקם בתשנ”ט, וממוקם ב- Lieberman Beit Midrash of the Hebrew Academy of Montreal. השליחים גם פועלים בארבעה בתי כנסת בקהילה – קהילת תפארת בית דוד ירושלים, קהילת עדת ישראל, קהילת בית ישראל בית אהרון וקהילת בית ציון.

בבוקר יש לשליחים סדר בוקר פנימי עם שיעור שמועבר על ידי הראש כולל. במשך היום השליחים נכנסים לשיעורים ללמד וללמוד עם התלמידים. בהפסקות הם לומדים בחברותא אחד-על-אחד.

אחרי שעות בית הספר, השליחים אחראים על פעילויות לתלמידים בכל הגילאים, שכוללות חוג ללימוד בקיאות, חוג לבר/בת מצווה ושיעורי תורה לסטודנטים. לילה אחד בשבוע הבחורים מקרינים סרט בדירה שלהם לתלמידי התיכון.

כל ערב השליחים לומדים בחברותות עם חברי הקהילה ומעבירים שיעורים לגברים, נשים וסטודנטים בכל גיל ומכל רקע יהודי. השליחים גם מארגנים תוכנויות מיוחדות לאירועים וחגים.

דוגמא לפרויקט מיוחד: “משפחה לומדת”, שמתקיים במוצ”ש בחודשי החורף – לימוד הורים עם ילדיהם שכולל גם פעילות אומנות יצירתית.

מדרשת ציון, בית המדרש לנשים של הכולל, מציע שיערים שבועיים לנשים בכל הגילאים, סדרות מיוחדות ולימוד בחברותא.

הכולל במונטריאול נוהל על ידי ראשי כולל: הרב דוד ונעמי אנסבכר (תשנ”ט), הרב יצחק ואהובה נריה (תש”ס-תשס”ב), הרב ברוך ויעל פלסקו (תשס”ג-תשס”ז), הרב ישי ושרית ליסנר (תשס”ח-תש”ע), הרב נדב ודורית לוין (תשע”א-תשע”ג), הרב אמנון וגיתית הרמן (תשע”ד-תשע”ו), הרב ידידה ונטע  ניומן (תשע”ז –  תשע”ט) והרב אליהו ושרה גטנו (תש”פ- תשפ”ב), הרב איתן ושפרה מעצרי (תשפ”ג)

וכיום הרב ארי וחיה פאוסט (תשפ”ד – הווה)

מנהל הכולל – יאיר מאיירס.

שליחי תשפ”ג:

הרב ארי וחיה פאוסט

דוד ודניאל ווינברב

בחורים:

יעקב ג’קסון (מעלה אדומים)

יאיר גרינבלום (מעלה אדומים)

מיכאל סלומניסקי (מעלה אדומים)

Montreal's shlichim