הרבנית ד”ר אביגיל ראק ז”ל

שליחת תורה מציון בבוקה רטון (פלורידה) בין השנים תשס”ה-תשס”ו. נפטרה לאחר מאבק במחלה קשה בתאריך ד’ בתמוז תשע”ט.

הותירה אחריה בעל – הרב יהודה וחמישה ילדים: דבורה, נחמה, חיים, דובי ואוריאל והורים – הרב משה וחנה פופקו.