File:Rock in Mosque of Omar - Dome of the Rock - LC-DIG-ppmsca-18417-00013.tif

התמונה משבוע שעבר היא של סלע רחב וגבוה שנמצאת תחת כיפת הזהב אשר על הר הבית. לפי הערכות רבות מדובר על אבן השתייה אשר הייתה בקודש הקודשים בבית המקדש.

בזמן הבית השני, לאחר שארון הקודש נגנז ובפועל קודש הקודשים עמד ריק, היה זה על אבן השתייה שהכהן הגדול הניח את הקטורת ביום הכיפורים. לפי הגמרא במסכת יומא, האבן היא בפועל הנקודה ממנה נברא כל העולם כולו.

ישנן הרבה סיבות להניח שזו אכן האבן וכי כיפת הסלע הוקמה שם מסיבה זו, ואף נקראת על שם הסלע – אבן השתייה. המסגד החשוב, אל-אקצה, שוכן בצד הדרומי של ההר. כיפת הזהב (אשר אינה נחשבת מסגד) הוקמה ככל הנראה מתוך היכרות עם קדושת המקום בגלל המקדש ששכן שם.

מנגד, קושי בענין זיהוי הסלע עם אבן השתיה נובע מן העובדה, שבמשנה נאמר שאבן השתיה: “הייתה גבוהה מן הארץ שלוש אצבעות” – ואילו הסלע מתנשא עד לגובה של 2 מטרים, באורך 15 מטרים מצפון לדרום וברוחב 12 מטרים בקצהו הדרומי. ניתן כמובן להסביר כי ברבות השנים חפרו עמוק יותר מאשר הגובה שהיה בימי המקדש.

מסיבה זו ומסיבות אחרות, כגון המרחק לכותל המערבי, ישנם הסוברים כי לא מדובר על אבן השתייה אלא על מקום המזבח. כך או כך ניתן רק לקוות שנחזור להקטיר את הקטורת ולהקריב עולות וזבחים בקרוב.