File:חוף בת גלים - המפרץ וקיר בסיס ההדרכה של חיל הים.jpg

בסיס חיל הים בחיפה הוא אחד הנכסים האסטרטגיים החשובים ביותר של המדינה בהיותו הבסיס העיקרי של חיל הים הישראלי.

בבסיס מרוכז עיקר הכוח הימי של חיל הים: שייטת הצוללות, שייטת ספינות הטילים, פלגת הבטחון השוטף – 914 והיחידה למשימות תת מימיות.

עיקר תפקידו של הבסיס הוא לאבטח את התובלה הימית למדינה, לשמור ולשפר את כושר הפעולה המבצעי של החיל, לבצע משימות בט”ש (ביטחון שוטף) ולהעמיק את שיתוף הפעולה בין חיל הים לשאר זרועות צה”ל בפעילות אימונים ומבצעים.

חיל הים לא זוכה לאותה חשיפה מאשר שאר החילות הקרביים של צה”ל – כגון חיל רגלים, חיל האוויר, חיל השריון, וכו – אולם חשיבותו הלאומית לא פחותה מהם בשום צורה.

תפקידו העיקרי של חיל הים היה והינו לאבטח את נתיבי השייט של מדינת ישראל. למעלה מ-90% מהסחורות המיובאות מגיעות ארצה דרך הים כך שכל פגיעה בנתיב זה מהווה איום אסטרטגי עצום על המדינה.

אין ספק כי מדובר בחיל קטן מבחינת מספר החיילים המשרתים בו – אלפים בודדים – אולם מבחינת הכלי המלחמה, הוא מרכז את הכלים העוצמתיים ביותר שישנו לצה”ל להגן על המדינה.

היחידות המבצעיות בחיל הים הישראלי הן: שייטת ספינות הטילים (שייטת 3), שייטת הצוללות (שייטת 7), שייטת 13, פלגות הדבורים, היחידה למשימות תת-מימיות ויחידת סנפיר להגנת נמלים.

עם זאת רק כ-3% אחוזים מתקציב הבטחון מיועד לחיל הים.

מעניין לגלות כי מפקד חיל הים הראשון של צה”ל היה מתנדב מחו”ל – פול שולמן אשר הגיע בזמן מלחמת העצמאות מארה”ב כדי לסייע למדינה הצעירה.