ביתו של אחד הסופרים העבריים החשובים ביותר בעת החדשה וחתן פרס נובל, ש”י עגנוןנמצא בשכונת תלפיות בירושלים.

בית זה לא היה ביתו המקורי בשכונה אך הוא היה המקום בו כתב את מרבית ספריו וחיי את מרבית שנותיו בירושלים. ביתו הראשון בתלפיות ותכולתו, נפגעו קשות בזמן מאורעות תרפ”ט (1929), מה שעורר אצל עגנון טראומות מהעבר, היות וביתו בגרמניה נשרף עם כמות גדולה של כתבי יד שלו ואוסף אדיר של ספרים. בעזרת פיצויים של שלטון המנדט ועזרה של קרן יהודי גרמניה הצליח לבנות את הבית החדש והגדול, גם הוא בתלפיות. הבית חולק בין אזורי המגורים המשפחתיים וחדר העבודה הגדול עם הספרייה המפורסמת של עגנון.

בתקופה שבה חי עגנון בבית וכתב בו, התלונן כי רעש המכוניות מפריע לו להתרכז בכתיבה, ובתגובה הפכה עיריית ירושלים את הרחוב לחד-סטרי, ושמה שלט האומר: “נא לשמור על השקט, סופר במלאכתו!”.

עגנון נולד תחת השם שמואל יוסף צ’צ’קס. הוא שינה את שמו לעגנון בעקבות סיפורו הראשון שהתפרסם בארץ ישראל שנקרא עגונות.

סגנונו המיוחד והמדהים של עגנון היה במידה רבה מבוסס על שילוב אוצרות וסגנונות מהמדרש, מהספרות התורנית, מסיפורי חסידים ומהמקרא

בבית נמצא כיום מוזיאון ששמו “בית עגנון בירושלים”, שבו משוחזרים חדר העבודה ו”טרקלין” המגורים של המשפחה. בבית נערכים סיורים מודרכים וימי עיון