הקבר של רבי גדליה משה מזוויעהל נמצא במקום מאוד ייחודי – בבית הקברות הקטן בגבעת רם, מתחת לכנסת ישראל.

בית הקברות שימש לקבורה זמן קצר – לאחר מלחמת העצמאות וסגירת הר הזיתים ועד שנבנה בית הקברות הגדול של ירושלים בהר המנוחות.

מדי יום פוקדים רבים את הקבר ואולם בימי שני וחמישי מגיעים במיוחד המוני אנשים וזה בזכות האמונה כי ימים אלה מסוגלים לישועות.

הדבר מבוסס על סיפורו של רבי פנחס בלנק זצ”ל, אחד מיקירי ירושלים, שחלה אנושות. באחד הלילות הוא חלם חלום ובו נגלה אליו האדמו”ר ושאל אותו מדוע אינו בא להתפלל על קברו. הוא ביקש ממנו להגיע לקבר במשך שלוש פעמים רצופות, בימי שני-חמישי-שני מה שכמובן עשה ואכן נתרפא. מאז ועד היום נוהגים המונים לעשות זאת – כולל זאב שוורץ מנכ”ל תורה מציון אשר מגיע לשם להתפלל על הצלחת המפעל, ואכן כפי שאתם יודעים ב”ה ישנה הצלחה גדולה.

חסידות זווהיל היא חצר חסידית שתחילתה בעיר נובוהרד-וולינסקי באוקראינה בשלהי מאה ה-18. מייסד החסידות היה רבי משה גולדמן מזווהיל, בנו השלישי של רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב, תלמיד הבעל שם טוב והמגיד ממעזריטש.

רבי גדליה משה היה האדמו”ר החמישי בשושלת. הוא נולד בשנת תרצ”ז (1937) הצליח להימלט מרוסיה, עלה לארץ ישראל והתיישב בירושלים. היה מקורב לרב קוק ולרב הרצוג.

הוא נפטר בכ”ד חשון תש”י – 1949