קרית ויז’ניץ הינו המרכז העולמי של אחת החסידיות הגדולות ביותר בארץ ובעולם, ולמשך שנים רבות היה בית הכנסת הגדול ביותר בעולם (עד לבניית בית המדרש של חסידות בעלז)

לאחר השואה, שלח האדמו”ר השישי מויז’ניץ, רבי חיים מאיר הגר, שישב באותה עת ברומניה, כמה מחסידיו הנאמנים, לארץ ישראל להכשיר את הקרקע לעלייתו ולבניית מרכז לחסידות ויז’ניץ בארץ. בשנת תש”ח נרכש שטח גדול סמוך לבני ברק, אז עדיין יישוב קטן יחסית. עם השנים גדלה בני ברק וכיום היא כוללת את האזור כולו.                                                      

בקריה ישנם כ-50 מוסדות חינוך: ישיבות גבוהות וקטנות, כוללים לאברכים, תלמודי תורה, בתי ספר לבנות, סמינרים יסודיים ועל-יסודיים, גנים ופעוטונים. המבנה המרכזי בשכונה הוא בית המדרש הגדול של חסידות ויז’ניץ שנחנך בשנת תשמ”ג. בשכונה מתגוררות כ-3,000 משפחות, רובן הגדול חסידי ויז’ניץ. בשכונה פועלת גם “שטיבלאך”, בשם “בית הלל”, הפועלים כמעט בכל שעות היממה.

לפני כשנתיים החלו עבודות הריסת המבנה ובניית המרכז העולמי החדש.