File:Israel Hiking Map תל אפק אנטיפטרוס.jpeg

המבצר שבתמונה האחרונה מכונה כיום מבצר אנטיפטרוס, אולם שם זה הוא בעצם טעות. הורדוס אכן הקים במקום זה מבצר על שם אביו אנטיפטר, אולם המבצר המרשים שרואים היום נבנה לפני כ-450 שנה והוא כולל ארבעה מגדלים, אחד מהם מתומן, וחומות מרשימות.

הקמת המצודה הרסה את רוב השכבות הארכאולוגיות הקודמות לה, אך עם זאת, הצליחו הארכאולוגים למצוא בחפירות של התקופה המצרית (המאה ה-15 לפנה”ס) את בית המושל מהתקופה ובו תעודות הכתובות במספר שפות המעידות על היחסים בדיפלומטיה האזורית בתקופה ועל יחסי מסחר ענפים.

האזור בו נמצא המבצר מכונה היום תל אפק והיה למשך אלפי שנים מקום מרכזי עם התיישבות עשירה.

אפק נזכרת פעמים רבות במקורות השונים, החל מתקופת הפרעונים, דרך תקופת המקרא, התקופה החשמונאית, הרומאית, הצלבנית והתורכית.

בשטח התל ניתן לראות גם מבנים וברכות בטון שנבנו בשנת 1935 לטובת קו המים ירקון-ירושלים אשר פותח באותה תקופה כדי לתת פתרונות מים לעיר שהמשיכה לגדול בהתמדה. הקו נהרס במהלך פעילות חבלנית במהלך מלחמת העצמאות.

המבצר שוכן סמוך למקורות נחל הירקון, ממזרח לפתח תקווה וממערב לראש העין, ובתחומי הגן הלאומי ירקון

חשיבותו האסטרטגית של התל נובעת ממיקומו ממערב למעבר אפק – פרוזדור צר העובר בין הרי השומרון במזרח וביצות הירקון במערב. המעבר הוא חלק מדרך הים הקדומה שחיברה בין מצרים ובין מסופוטמיה.