למוזיאון המדע בירושלים ישנו כבוד מיוחד, אולי הכי מיוחד בהקשר המוזיאוני, והוא להיות ממוקם בקרית המוזיאונים בירושלים, יחד עם מוזיאון ישראל ומוזיאון ארצות המקרא.

עם זאת, מיקומו שם איננו תוצאה של חשיבותו הלאומית אלא מהעובדה שהמוזיאון נולד במעבדה של פרופסור פיטר הילמן, במכון למדעי החיים, בקמפוס האוניברסיטה העברית בגבעת רם הסמוך לקרית המוזיאונים.

במוזיאון מוצגות תערוכות מתחלפות בנושאי מדע וטכנולוגיה. התערוכות אינטראקטיביות, ומזמינות את המבקרים לא רק לצפות במוצגים, אלא גם לגעת בהם ולהפעיל אותם. המוזיאון שואף להציג את המדע כחלק בלתי נפרד מן התרבות המודרנית ומקשר אותו לתופעות מחיי היומיום.

הרעיון של המוזיאון נולד אצל פרופסור הילמן אשר אסף קבוצה של אנשי אקדמיה מתוך האוניברסיטה העברית סביב המטרה של הקמת בית קבוע שינגיש את המדע לקהל הרחב, לבני הנוער ואפילו לילדים קטנים ולהציג את המדע בדרך מושכת ופשוטה.

התוכנית שגובשה כללה תוכנית אב למוזיאון המדע בירושלים בשטח של כ־10,000 מ”ר ובסמוך אליו קולנוע איימקס (שלא נבנה בסופו של דבר).

טדי קולק, ראש עיריית ירושלים דאז, התלהב מהפרויקט וסייע, בעזרת הקרן לירושלים, במציאת התורם אשר יאפשר את הקמת המוזיאון. הקרן קישרה בין הפרויקט לבין משפחת בלומפילד מקנדה. המשפחה מימנה את הקמתו של מוזיאון המדע, שאגפו הראשון נפתח ביולי 1992.

הצלחתו של המוזיאון הצריכה את הרחבתו. בשנת 1995 פנה המוזיאון לקרן לירושלים והגישה לה תוכנית מפורטת לבניית אגף חדש – אשר נבנה במימון משפחת בלומפילד, משרד החינוך, ותורמים נוספים שהגיעו דרך הקרן לירושלים, ונחנך בקיץ 2001.

לואיס מורטימר בלומפילד היה עורך דין, איש עסקים ופילנתרופ ציוני, יהודי קנדי.

הוא תרם רבות ליישוב הציוני ולמדינת ישראל בתחילת דרכה