העיר נתיבות הוקמה כמעברה בשם “עזתה” לפני כ-60 שנה, בכוונה לקלוט את העליה הגדולה מצפון אפריקה. שנה לאחר מכן שונה השם לנתיבות והחל פיתוח של היישוב בכדי שיהווה מקום מרכזי בצפון מערב הנגב, יחד עם שדרות ואופקים.
מאז קליטת גלי העליה הגדולים מברית המועצות ומאתיופיה בשנות ה-90 ובעיקר בעשור האחרון, בו קיימת השקעה עצומה בפיתוח העיר, נתיבות זוכה לגידול ושגשוג מרשימים, ובניגוד לערים השכנות, גם להגירה חיובית. 

בתכנית האב של הממשלה לפיתוח באר שבע והערים השכנות, זוכה נתיבות למקום של כבוד. בין היתר, חיבור העיר בקו רכבת ישיר לתל אביב ובאר שבע עזר הרבה מאוד לפיתוחה. העיר מתוכננת להכפיל את גודלה מ-30,000 היום לקרוב ל-60,000 איש בשנים הקרובות.
 
גם מבחינה תורנית זכתה העיר לחיזוק משמעותי עם נהירה של הרבה מאוד משפחות תורניות, רובן מעדות ספרד, לנתיבות. העיר מזוהה במידה רבה עם שושלות אבוחצירא (הבבא סלי זצ״ל) ואיפרגן, אשר פעלו ופועלים בעיר. 

מקור שמה של העיר לקוח מן הפסוק בספר משלי: ״בראש מרומים עלי דרך בית נתיבות ניצבה״.