אתר לאומי פינת הנרייטה סאלד ממוקם בשדרות ירושלים בדרומה של העיר לוד.

הנרייטה סאלד הייתה מן הפעילות הציוניות המשפיעות ביותר בתקופת העליה השנייה. היא ייסדה את ארגון “נשות הדסה”, יזמה את הקמת בית הספר הראשון לאחיות בארץ, כהנה כיו”ר “הסתדרות הנשים העבריות” ועמדה בראש ארגון “עליית הנוער” – תנועה ציונית שהוקמה בגרמניה לקראת עליית הנאצים לשלטון, במטרה להעלות צעירים יהודים לארץ ישראל ולהכשיר אותם לעבודה חקלאית.

הנצחתה בישראל כוללת אתרים רבים, ביניהם קיבוץ כפר סאלד, “מכון סאלד למחקר במדעי ההתנהגות” ו-“פינת הנרייטה סאלד”. במלאת עשור לפטירתה הונח במקום ספסל סביב עץ השקמה, בידי הסתדרות “הדסה” בארה”ב ועליית הנוער. בשנות ה-80 הוכרז המקום כאתר הנצחה לאומי.

האתר הלאומי כולל שתי שקמים עתיקות ויפות, שתחתיהן נהגה הנרייטה סאלד לנוח בנוסעה אל בני עליית הנוער. שדרות ירושלים בלוד הייתה חלק מהדרך העיקרית בין יפו לירושלים ושימשה סוחרים ועולי רגל שנעו על הציר.

תאריך פטירתה, ל’ שבט, נקבע כ-“יום האם” הישראלי עקב היותה ה-“אמא” של בני הנוער העולים, אם כי למעשה היא נפטרה לאחר השקיעה, ולכן  יום הפטירה המדויק שלה הוא א’ באדר.