תבליט לכיש אמנם לא נמצא פיזית בארץ ישראל, אבל הוא בהחלט מתאר אירועים הרי גורל שהתרחשו פה.

התבליט נתגלה בארמון המלכותי בנינוה, בירת אימפריית אשור דאז, והוא מתאר את הצלחת הכיבוש האשורי של העיר המבוצרת, לכיש.
בשנת 701 לפנה”ס יצא סנחריב מלך אשור למסע צבאי לארצות המערב, לסוריה ולארץ-ישראל.
ממלכת ישראל הצפונית כבר נכבשה לחלוטין ואנשיה הוגלו. לעם ישראל נותר רק ממלכת יהודה, שהייתה חלשה יותר משכנתה הצפונית לשעבר.

המלך חזקיהו בחר לקשור את גורלו עם האימפריה המתחרה לאשור, מצרים, ולכן החליט סנחריב לעלות על יהודה ולהחריבה. סנחריב כבש את החלק הצפוני של הממלכה, יחד עם ערי-המדינה הפלישתיות ממערב. גורלה של הממלכה ושל ירושלים נראה אבוד. בדרך לירושלים נתקל הצבא האשורי בעיר המרכזית והמבוצרת – לכיש. מצור כבד הוטל על העיר ביחד עם ההכנות לפריצת החומות. לבסוף העיר נפרצה, הוחרבה כליל ואנשיה נהרגו או הוגלו. את הפירוט ניתן לראות בתבליט ובחפירות בתל לכיש כיום.

ארמון סנחריב עוטר בתבליטים רבים מקרבות האימפריה. אף אחד מהם לא זכה לגודל, לפירוט ולחשיבות של תבליט לכיש, עובדה שמראה את החשיבות שמלכי אשור ייחסו לקרב זה.
בנוסף, יתכן והאדרת הקרב באה לכסות על הכישלון בכיבוש ירושלים: כפי שמסופר בספר מלכים, לאחר הטלת המצור על ירושלים, בלילה אחד מתו 185,000 החיילים אשר צרו על העיר וסנחריב נאלץ לוותר על הכיבוש.

התבליט המקורי נמצא במוזיאון הבריטי בלונדון והעתק ממנו מוצג במוזיאון ישראל בירושלים.